Θεματικές Ενότητες

leadership-3640811_1920

Ηγεσία & διαχείριση αλλαγής

Γιατί το έχω ανάγκη;

Η 4η Βιομηχανική Επανάσταση επιταχύνει την αλλαγή, την αβεβαιότητα και την πολυπλοκότητα στο χώρο εργασίας. Ένα σύγχρονο στέλεχος θα χρειαστεί να ηγηθεί αλλαγών αλλά και να τις διαχειριστεί με επιτυχία. Συγκεκριμένα, οι ηγέτες και μάνατζερς καλούνται να προβλέψουν, κατανοήσουν, διαχειριστούν, και εκμεταλλευτούν τις σημαντικές καινοτομίες (π.χ., ρομποτική, τεχνική νοημοσύνη, νανοτεχνολογία, διαδίκτυο των πραγμάτων, τρισδιάστατη εκτύπωση, μεγάλα δεδομένα) και τις επερχόμενες αλλαγές για να καταφέρουν να ανταγωνιστούν αποτελεσματικά. Παρά τις τεράστιες ευκαιρίες που δημιουργούνται, η απόφαση και υλοποίηση της αλλαγής προκαλεί αντίδραση και αντίσταση από όλους όσοι νομίζουν ότι θα υποστούν απώλειες (π.χ., χρονικές, χρηματικές, συναισθηματικές).

Τί θα μάθω και πώς;

Η ενότητα αυτή εστιάζει στην ικανότητα του ηγέτη να ενδυναμώνει και να παρακινεί άλλα άτομα ώστε να ενισχύσει την ετοιμότητα τους στην αλλαγή. Οι εκπαιδευόμενοι θα βιώσουν καταστάσεις αλλαγής και αντίστασης στο στάδιο των αποφάσεων και της υλοποίησης και θα μάθουν τρόπους αποτελεσματικότερης επικοινωνίας με την ομάδα τους.

Προσανατολισμός στην υπηρεσία

Γιατί το έχω ανάγκη;

Η ανάπτυξη μιας κουλτούρας προς την υπηρεσία απαιτεί να είσαι χρήσιμος/η, να σκέφτεσαι τους άλλους, να είναι συνετός/ή και συνεργάσιμος/η, ενώ αποτελεί τρόπο διαφοροποίησης στην αγορά, είτε πρόκειται για τον εργαζόμενο είτε για την επιχείρηση. Η έμφαση στην υπηρεσία επιτρέπει τη δημιουργία περιοχών για τη δημιουργία αξίας για άλλα άτομα/επιχειρήσεις. Παράλληλα, η αγορά απομακρύνεται από το ‘ένα μέγεθος για όλους’ και εστιάζει στη δημιουργία εξατομικευμένων λύσεων με τις οποίες ο πελάτης θα έχει πλήρη έλεγχο στο τελικό προϊόν.

Τί θα μάθω και πώς;

Η ενότητα αυτή εστιάζει στην ανάπτυξη της ικανότητας μετάβασης σε μια κουλτούρα προσανατολισμένη στην υπηρεσία με σκοπό την κατανόηση των διαρκώς μεταβαλλόμενων αναγκών των άλλων και των προτεραιοτήτων τους, τη διαφοροποίηση από τον ανταγωνισμό, την αύξηση της αντιλαμβανόμενης αξίας που λαμβάνουν και την ενδυνάμωση των εργαζομένων ώστε να διατηρούν υψηλα το επίπεδο της προσφερόμενης υπηρεσίας.

Η ανάπτυξη μιας κουλτούρας προς την υπηρεσία απαιτεί να είσαι χρήσιμος/η, να σκέφτεσαι τους άλλους, να είναι συνετός/ή και συνεργάσιμος/η, ενώ αποτελεί τρόπο διαφοροποίησης στην αγορά, είτε πρόκειται για τον εργαζόμενο είτε για την επιχείρηση. Η έμφαση στην υπηρεσία επιτρέπει τη δημιουργία περιοχών για τη δημιουργία αξίας για άλλα άτομα/επιχειρήσεις. Παράλληλα, η αγορά απομακρύνεται από το ‘ένα μέγεθος για όλους’ και εστιάζει στη δημιουργία εξατομικευμένων λύσεων με τις οποίες ο πελάτης θα έχει πλήρη έλεγχο στο τελικό προϊόν.
Ήδη από την αρχαιότητα η κριτική σκέψη αποτελούσε, και συνεχίζει να αποτελεί, μια θεμελιώδη ηγετική ικανότητα που δεν αποτελεί αυτοσκοπό αλλά το βασικό μέσο για τη δημιουργική σκέψη και την επίλυση προβλημάτων. Οι ηγέτες και μάνατζερς δέχονται συνεχώς πληροφορίες από το περιβάλλον τους για τομείς που συχνά δεν έχουν καμία εξειδίκευση. Επίσης, χρειάζεται να γνωρίζουν πως να παρουσιάζουν πειστικά επιχειρήματα σε πελάτες/προμηθευτές και σε συνεργάτες τους. Η ικανότητα αυτή έχει καταστεί ακόμα πιο απαραίτητη στην σημερινή ψηφιακή εποχή της τεχνητής νοημοσύνης που ζούμε όπου οι πληροφορίες είναι μεν απαραίτητες στη δημιουργικότητα των εργαζομένων αλλά αφθονούν σε τέτοιο βαθμό που τα άτομα δυσκολεύονται να τις επεξεργαστούν αποτελεσματικά. Μια σημαντική πρόκληση, επομένως, είναι να κρίνουν την ποιότητα της πληροφορίας καθώς και τις γνώμες και τα επιχειρήματα των άλλων. Η κριτική σκέψη περιλαμβάνει μια σειρά από ικανότητες όπως τη χρησιμοποίηση πολλαπλών οπτικών για την επίλυση ενός προβλήματος, την εξέταση των συνεπειών μιας πράξης ή άποψης, τη χρησιμοποίηση λογικής και απόδειξης για την επίλυση διαφωνιών και την επαναξιολόγηση ενός θέματος υπό το πρίσμα νέων πληροφοριών.

Κρίση & ανάπτυξη κριτικής σκέψης

Γιατί το έχω ανάγκη;

‘Ήδη από την αρχαιότητα η κριτική σκέψη αποτελούσε, και συνεχίζει να αποτελεί, μια θεμελιώδη ηγετική ικανότητα που δεν αποτελεί αυτοσκοπό αλλά το βασικό μέσο για τη δημιουργική σκέψη και την επίλυση προβλημάτων. Οι ηγέτες και μάνατζερς δέχονται συνεχώς πληροφορίες από το περιβάλλον τους για τομείς που συχνά δεν έχουν καμία εξειδίκευση. Επίσης, χρειάζεται να γνωρίζουν πως να παρουσιάζουν πειστικά επιχειρήματα σε πελάτες/προμηθευτές και σε συνεργάτες τους. Η ικανότητα αυτή έχει καταστεί ακόμα πιο απαραίτητη στην σημερινή ψηφιακή εποχή της τεχνητής νοημοσύνης που ζούμε όπου οι πληροφορίες είναι μεν απαραίτητες στη δημιουργικότητα των εργαζομένων αλλά αφθονούν σε τέτοιο βαθμό που τα άτομα δυσκολεύονται να τις επεξεργαστούν αποτελεσματικά. Μια σημαντική πρόκληση, επομένως, είναι να κρίνουν την ποιότητα της πληροφορίας καθώς και τις γνώμες και τα επιχειρήματα των άλλων. Η κριτική σκέψη περιλαμβάνει μια σειρά από ικανότητες όπως τη χρησιμοποίηση πολλαπλών οπτικών για την επίλυση ενός προβλήματος, την εξέταση των συνεπειών μιας πράξης ή άποψης, τη χρησιμοποίηση λογικής και απόδειξης για την επίλυση διαφωνιών και την επαναξιολόγηση ενός θέματος υπό το πρίσμα νέων πληροφοριών.

Τί θα μάθω και πώς;

Ο σκοπός της ενότητας είναι οι συμμετέχοντες να αναπτύξουν τη δεξιότητα σκέψης, να την εφαρμόσουν στην επίλυση εργασιακών προβλημάτων και να την επιδείξουν όταν χρειάζεται για την επίτευξη στόχων (π.χ., εύρεση εργασίας). Στο πλαίσιο αυτό, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να αναλύσουν ιδέες σε κείμενα και videos, να ασκούν εποικοδομητική κριτική, να δημιουργούν επιχειρήματα και να αναλύουν σύνθετα προβλήματα. Επίσης, θα εκπαιδευτούν σε τεχνικές άσκησης πειθούς και επιρροής, αναγνωρίζοντας και αποφεύγοντας, ταυτόχρονα, γνωστικά σφάλματα & μεροληψίες.

Γνωστική ευελιξία

Γιατί το έχω ανάγκη;

Πρόσφατες έρευνες έχουν δείξει ότι η δημιουργικότητα προϋποθέτει τα άτομα να διαθέτουν γνωστική ευελιξία. Για έναν εργαζόμενο, η γνωστική ευελιξία περιγράφει την ικανότητα να μετακινείται με ευκολία από εδραιωμένες ιδέες, σκέψεις, δραστηριότητες ή μεταβάλλει τον τρόπο που αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα βοηθώντας στην αποτελεσματική προσαρμογή σε μεταβαλλόμενα και πολύπλοκα περιβάλλοντα εργασίας. Όσοι καλλιεργούν αυτήν τη δεξιότητα γίνονται πιο ευέλικτοι στον τρόπο σκέψης, δημιουργικοί και ευπροσάρμοστοι στην αλλαγή. Επομένως, γίνονται καλύτεροι ηγέτες αλλά και καλύτεροι εργαζόμενοι.

Τί θα μάθω και πώς;

Στην ενότητα αυτή, οι συμμετέχοντες θα εξοικειωθούν σε πολύτιμες στρατηγικές μάθησης νέων ιδεών και μεθόδων για την κατανόηση και επίλυση προβλημάτων, θα αποκτήσουν την ικανότητα να μετακινούνται με μεγαλύτερη ευκολία μεταξύ διαφορετικών οπτικών, να αξιολογούν προβλήματα από διαφορετικές διαστάσεις, να καταπολεμούν την αναβλητικότητα και να διαχειρίζονται αποτελεσματικότερα το χρόνο τους.

Πρόσφατες έρευνες έχουν δείξει ότι η δημιουργικότητα προϋποθέτει τα άτομα να διαθέτουν γνωστική ευελιξία. Για έναν εργαζόμενο, η γνωστική ευελιξία περιγράφει την ικανότητα να μετακινείται με ευκολία από εδραιωμένες ιδέες, σκέψεις, δραστηριότητες ή μεταβάλλει τον τρόπο που αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα βοηθώντας στην αποτελεσματική προσαρμογή σε μεταβαλλόμενα και πολύπλοκα περιβάλλοντα εργασίας. Όσοι καλλιεργούν αυτήν τη δεξιότητα γίνονται πιο ευέλικτοι στον τρόπο σκέψης, δημιουργικοί και ευπροσάρμοστοι στην αλλαγή. Επομένως, γίνονται καλύτεροι ηγέτες αλλά και καλύτεροι εργαζόμενοι.
Οι ψηφιακές δεξιότητες αποτελούν το θεμέλιο πάνω στο οποίο βασίζονται οι εργασιακές δεξιότητες. Όμως, για να επιτύχουν σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον, οι εργαζόμενοι χρειάζεται να είναι αυθεντικοί, συμπονετικοί, ανοιχτοί στην κριτική, να χαίρονται με τις επιτυχίες των άλλων και να τους βοηθούν. Οι αρετές αυτές που αποτελούν τη συναισθηματική νοημοσύνη, είναι πλέον περιζήτητες στο χώρο εργασίας. Μάλιστα, η συναισθηματική νοημοσύνη αναγνωρίζεται διεθνώς ως εφάμιλλης αξίας με τη ευφυία.

Συναισθηματική νοημοσύνη

Γιατί το έχω ανάγκη;

Οι ψηφιακές δεξιότητες αποτελούν το θεμέλιο πάνω στο οποίο βασίζονται οι εργασιακές δεξιότητες. Όμως, για να επιτύχουν σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον, οι εργαζόμενοι χρειάζεται να είναι αυθεντικοί, συμπονετικοί, ανοιχτοί στην κριτική, να χαίρονται με τις επιτυχίες των άλλων και να τους βοηθούν. Οι αρετές αυτές που αποτελούν τη συναισθηματική νοημοσύνη, είναι πλέον περιζήτητες στο χώρο εργασίας. Μάλιστα, η συναισθηματική νοημοσύνη αναγνωρίζεται διεθνώς ως εφάμιλλης αξίας με τη ευφυία.

Τί θα μάθω και πώς;

Η ενότητα αυτή εστιάζει στην ανάπτυξη της συναισθηματική νοημοσύνης και την κοινωνικής ευφυίας με σκοπό να ενισχύσει την ικανότητα διαχείρισης των συναισθημάτων και του άγχους κατά τη λήψη αποφάσεων και την παρακίνηση στο χώρο εργασίας.

Δημιουργικότητα και καινοτομία

Γιατί το έχω ανάγκη;

Η πρόοδος της τεχνολογίας δεν αποτελεί τον οδηγό της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης και των επερχόμενων αλλαγών αλλαγής αλλά το αποτέλεσμα δημιουργικών ανθρώπων. Για να αποκτήσει μια επιχείρηση τη μέγιστη ωφέλεια από αυτές τις τεχνολογίες χρειάζεται να διαθέτει ένα δημιουργικό εργατικό δυναμικό. Οι ηγέτες/μάνατζερ/εργαζόμενοι που μπορούν να αναπτύξουν καινοτόμες ιδέες και δημιουργικές λύσεις σε διαφορετικά προβλήματα και μπορούν να δημιουργήσουν το κατάλληλο περιβάλλον για την καλλιέργεια της δημιουργικότητας αναμένεται να είναι περιζήτητοι στο κοντινό μέλλον.

Τί θα μάθω και πώς;

Η ενότητα αυτή θα βοηθήσει τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν τη διαδικασία δημιουργίας νέων ιδεών και λύσεων, να διαχειριστούν τη δημιουργικότητα των άλλων, και να αναπτύξουν ένα εργασιακό περιβάλλον που να ευνοεί την καινοτομία. Η ενότητα εστιάζει στην καινοτομία και τη δημιουργικότητα, τη σύνδεση μεταξύ δημιουργικότητας και οργανωτικών διαδικασιών και συστημάτων και την επιτυχημένη καινοτομία. Οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν τεχνικές και εργαλεία για την ενίσχυση της ατομικής και ομαδικής δημιουργικότητας, διοικητικές πρακτικές που διευκολύνουν ή εμποδίζουν την καινοτομία, μεθόδους για τη δημιουργία και αξιολόγηση νέων ιδεών για προϊόντα/υπηρεσίες, ενώ θα εφαρμόσουν τις αρχές της δημιουργικότητας και καινοτομίας στην πράξη.

Η πρόοδος της τεχνολογίας δεν αποτελεί τον οδηγό της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης και των επερχόμενων αλλαγών αλλαγής αλλά το αποτέλεσμα δημιουργικών ανθρώπων. Για να αποκτήσει μια επιχείρηση τη μέγιστη ωφέλεια από αυτές τις τεχνολογίες χρειάζεται να διαθέτει ένα δημιουργικό εργατικό δυναμικό. Οι ηγέτες/μάνατζερ/εργαζόμενοι που μπορούν να αναπτύξουν καινοτόμες ιδέες και δημιουργικές λύσεις σε διαφορετικά προβλήματα και μπορούν να δημιουργήσουν το κατάλληλο περιβάλλον για την καλλιέργεια της δημιουργικότητας αναμένεται να είναι περιζήτητοι στο κοντινό μέλλον.
Οι αλλαγές που συνοδεύουν την 4η Βιομηχανική Επανάσταση απαιτούν από τους ηγέτες/μάνατζερς/εργαζομένους κάθε κλάδου να λαμβάνουν ακόμα πιο ποιοτικές – γιατί όχι εμπνευσμένες – αποφάσεις και να μπορούν να προβλέπουν και επηρεάζουν τις αποφάσεις των άλλων. Η ικανότητα ορθής κρίσης και ποιοτικής λήψης αποφάσεων απαιτεί, πέρα από τον περιορισμό των γνωστικών σφαλμάτων και μεροληψιών, και την αναγνώριση του σκοπού ή της αποστολής του εργαζόμενου και της επιχείρησης στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον όπου εντάσσονται καθώς και τα θέσμια που τη διέπουν.

Ηθική Ηγεσία

Γιατί το έχω ανάγκη;

Οι αλλαγές που συνοδεύουν την 4η Βιομηχανική Επανάσταση απαιτούν από τους ηγέτες/μάνατζερς/εργαζομένους κάθε κλάδου να λαμβάνουν ακόμα πιο ποιοτικές – γιατί όχι εμπνευσμένες – αποφάσεις και να μπορούν να προβλέπουν και επηρεάζουν τις αποφάσεις των άλλων. Η ικανότητα ορθής κρίσης και ποιοτικής λήψης αποφάσεων απαιτεί, πέρα από τον περιορισμό των γνωστικών σφαλμάτων και μεροληψιών, και την αναγνώριση του σκοπού ή της αποστολής του εργαζόμενου και της επιχείρησης στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον όπου εντάσσονται καθώς και τα θέσμια που τη διέπουν.

Τί θα μάθω και πώς;

Το αντικείμενο της ενότητας είναι η ανθρώπινη κρίση και η λήψη αποφάσεων, με έμφαση στους τρόπους με τους οποίους οι αποφάσεις των ηγετών/μάνατζερς/εργαζομένων ευθυγραμμίζονται με, ή αποκλίνουν από, οργανωσιακά και ηθικά πρότυπα . Επίσης, η ενότητα εστιάζει σε διλήμματα ηγεσίας που μπορούν να προκύψουν όταν οι αξίες του ατόμου συγκρούονται με εκείνες του οργανισμού και, γενικότερα, όταν μια κατάσταση απαιτεί αποφάσεις με αντικρουόμενες αξίες. Οι συμμετέχοντες θα αναλύσουν μελέτες περίπτωσης, δικές τους εμπειρίες και τρέχοντα γεγονότα για να εξετάσουν τις αποφάσεις των ηγετών και τις συνέπειες που αντιμετωπίζουν όταν αντιμετωπίζουν ηθικά διλήμματα. Επίσης, θα εργαστούν σε ένα ηθικό δίλημμα πραγματικού βίου για την κατανόηση της εμπεριστατωμένης συλλογιστικής του προβλήματος και την ανάπτυξη ενός σχεδίου δράσης για την επίλυση και την πρόληψη παρόμοιων προβλημάτων σε οργανωτικό και κοινωνικό επίπεδα. Μέσω αυτών των δραστηριοτήτων, οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν ένα προσωπικό μοντέλο για ηθική ηγεσία.

Επίλυση σύνθετων στρατηγικών προβλημάτων

Γιατί το έχω ανάγκη;

Η επίλυση προβλημάτων είναι μέρος της καθημερινότητας των επιχειρήσεων. Κάθε φορά που ένας μάνατζερ ή ηγέτης κατευθύνει τους εργαζομένους στην παραγωγή ενός προϊόντος ή υπηρεσίας, στην ουσία επιλύει προβλήματα. Κάθε φορά που ένας μέλος ενός οργανισμού σκέφτεται ένα νέο τρόπο μείωσης του κόστους, εφευρίσκει ένα νέο προϊόν ή υπηρεσία, ή καθορίζει πώς θα βοηθήσει τον οργανισμό να λειτουργήσει καλύτερα κατά κάποιο τρόπο, στην ουσία συμμετέχει σε μια διαδικασία επίλυσης προβλημάτων. Επομένως, για τα στελέχη και τους εργαζομένους, η ανάπτυξη της δεξιότητας επίλυσης προβλημάτων είναι μάλλον αναγκαιότητα παρά πολυτέλεια. Όμως και οι επιχειρήσεις πρέπει να λύσουν προβλήματα, οπότε η ανάπτυξη αυτών των δεξιοτήτων στους εργαζομένους τους είναι επίσης αναγκαιότητα. Επομένως, οι εργοδότες επιζητούν ικανούς εργαζομένους/μάνατζερς/ηγέτες στην επίλυση προβλημάτων. Για να μπορούν να ανταπεξέλθουν θα χρειαστεί να αποκτήσουν στρατηγική σκέψη και να χρησιμοποιήσουν εργαλεία για την ανάλυση ενός προβλήματος, την παραγωγή εναλλακτικών λύσεων και την επιτυχημένη υλοποίηση της λύσης που θα προτιμηθεί.

Τί θα μάθω και πώς;

Στόχος της ενότητας δεν είναι οι συμμετέχοντες να μάθουν σχετικά με την επίλυση σύνθετων προβλημάτων αλλά να μάθουν πώς να επιλύουν τα προβλήματα. Για το σκοπό αυτό, η εκμάθηση γίνεται μέσα από μελέτες περίπτωσης και από πραγματικά προβλήματα που οι συμμετέχοντες θα πρέπει να αναλύσουν και παρουσιάσουν και στη συνέχεια να εφαρμόσουν βιώσιμες λύσεις. Μέσω των δραστηριοτήτων αυτών οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν την ικανότητα να σκέφτονται στρατηγικά, να διαγνώσουν της δομή και τις παραμέτρους ενός προβλήματος, να σκέφτονται με δημιουργικότητα και ρεαλισμό και να διαμορφώνουν τις κατάλληλες συμμαχίες για την αποτελεσματική εφαρμογή της όποια λύσης.

Η επίλυση προβλημάτων είναι μέρος της καθημερινότητας των επιχειρήσεων. Κάθε φορά που ένας μάνατζερ ή ηγέτης κατευθύνει τους εργαζομένους στην παραγωγή ενός προϊόντος ή υπηρεσίας, στην ουσία επιλύει προβλήματα. Κάθε φορά που ένας μέλος ενός οργανισμού σκέφτεται ένα νέο τρόπο μείωσης του κόστους, εφευρίσκει ένα νέο προϊόν ή υπηρεσία, ή καθορίζει πώς θα βοηθήσει τον οργανισμό να λειτουργήσει καλύτερα κατά κάποιο τρόπο, στην ουσία συμμετέχει σε μια διαδικασία επίλυσης προβλημάτων. Επομένως, για τα στελέχη και τους εργαζομένους, η ανάπτυξη της δεξιότητας επίλυσης προβλημάτων είναι μάλλον αναγκαιότητα παρά πολυτέλεια. Όμως και οι επιχειρήσεις πρέπει να λύσουν προβλήματα, οπότε η ανάπτυξη αυτών των δεξιοτήτων στους εργαζομένους τους είναι επίσης αναγκαιότητα. Επομένως, οι εργοδότες επιζητούν ικανούς εργαζομένους/μάνατζερς/ηγέτες στην επίλυση προβλημάτων. Για να μπορούν να ανταπεξέλθουν θα χρειαστεί να αποκτήσουν στρατηγική σκέψη και να χρησιμοποιήσουν εργαλεία για την ανάλυση ενός προβλήματος, την παραγωγή εναλλακτικών λύσεων και την επιτυχημένη υλοποίηση της λύσης που θα προτιμηθεί.
Οι επιταχυνόμενες αλλαγές την τεχνική νοημοσύνη αναμένεται να διαταράξουν ολοένα και περισσότερο παραδοσιακούς τομείς της απασχόλησης. Οι εργαζόμενοι καλούνται να ενσωματώσουν τα νέα δεδομένα και να εφεύρουν διαφορετικούς τρόπους δημιουργίας αξίας στις επιχειρήσεις. Πλέον, η επιτυχία μιας επιχείρησης προϋποθέτει την ύπαρξη στελεχών που έχουν αναπτύξει τις κατάλληλες ικανότητες και συμπεριφορές για τη διαχείριση του διανοητικού, συναισθηματικού και κοινωνικού κεφαλαίου των εργαζομένων.

Coaching & Mentoring

Γιατί το έχω ανάγκη;

Για να πετύχουμε τους στόχους μας, η υποστήριξη και η βοήθεια από άτομα εμπιστοσύνης γίνονται όλο και πιο αναγκαίες, δεδομένων σημαντικών αλλαγών, αβέβαιου περιβάλλοντος, κρίσεων, αδυναμίας εξισορρόπησης προσωπικών & επαγγελματικών υποχρεώσεων και άλλων στρεσογόνων καταστάσεων. Το Coaching & το Mentoring έρχονται να βοηθήσουν τα άτομα να αξιολογήσουν και να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους με μεθοδικό τρόπο και να κατορθώσουν τις αλλαγές που θέλουν στη ζωή και στην εργασία τους. H στρατηγική αντιμετώπιση των προκλήσεων, με διαρκή υποστήριξη από Coaches ή/και Mentors, προσδίδει αξία στις ομάδες που συμμετέχουμε και, τελικά, στην επιχείρηση.

Τί θα μάθω και πώς;

Σκοπός της ενότητας είναι να εξοικειώσει τους συμμετέχοντες με τις βασικές αρχές και μεθοδολογίες του Coaching και του Mentoring. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στο Coaching με Συμπόνια, στην Αναστοχαστική Μάθηση και τον Προγραμματισμό Προσωπικής Ανάπτυξης ως εργαλεία για τον Coach & τον Coachee, καθώς και σε μια ολοκληρωμένη μεθοδολογία εφαρμογής των πρακτικών coaching.

Ομαδικότητα και συνεργασία

Γιατί το έχω ανάγκη;

Στην εποχή της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης, οι καινοτομίες και οι τεχνολογικές εξελίξεις είναι ομαδικά παρά ατομικά επιτεύγματα. Σε κάθε ιεραρχικό επίπεδο, η ομαδικότητα αποτελεί απαραίτητο συστατικό επιτυχίας. Ομάδα σημαίνει ένα σύνολο ατόμων που η αποτελεσματικότητα του εξαρτάται από το βαθμό παρακίνησης και συντονισμού των μελών, την ύπαρξη κοινού σκοπού και το βαθμό συνέργειας που παράγει και δημιουργεί πέρα από αυτή των ατόμων. Πλέον, πολλές επιχειρήσεις μειώνουν τα επίπεδα της ιεραρχίας και δημιουργούν ομάδες που μπορούν να διοικούν και να ελέγχουν, παρέχοντας αυτονομία και υποστήριξη στα μέλη τους. Η συνεργασία αποτελεί μια διαδικασία μέσω της οποίας εξοικονομούνται πόροι, αξιοποιούνται ευκαιρίες και βελτιώνεται ο συντονισμός. Εν μέσω των επιταχυνόμενων αλλαγών, η ομαδικότητα και η συνεργασία αποτελούν βασικές δεξιότητες για αποτελεσματική ηγεσία και διοίκηση.

Τί θα μάθω και πώς;

Μέσα από αυτήν την ενότητα, οι συμμετέχοντες θα κατανοήσουν τα στάδια σχηματισμού μια ομάδας και των απαραίτητων συστατικών για την μετατροπή της σε ομάδα υψηλής απόδοσης. Επιπρόσθετα, οι συμμετέχοντες θα κατανοήσουν τη λογική της συνέργειας και θα βιώσουν τα πλεονεκτήματα της διατήρησης αποτελεσματικών ομάδων. Η ενότητα αυτή εστιάζει επίσης στη οργάνωση πιο αποτελεσματικών συναντήσεων και σε βέλτιστες πρακτικές για την επικοινωνία της προόδου. Η ενότητα ενισχύσει την ικανότητα των συμμετεχόντων να δημιουργούν ένα ομαδικό κλίμα που χαρακτηρίζεται από λογοδοσία, ανεμπόδιστη ροή πληροφορίας και υψηλή απόδοση. Στο πλαίσιο αυτό, οι συμμετέχοντες θα ενισχύσουν τις δεξιότητες που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των προκλήσεων στη συνεργασία μέσα σε ομάδες, όπως το να αποδέχονται και αξιοποιούν τις ατομικές διαφορές των διαφόρων μελών, να επικοινωνούν συνεργατικά και να δημιουργούν συνέργειες καθώς και να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τις συγκρούσεις μέσα στην ομάδα. Επιπρόσθετα, θα συζητηθούν τεχνικές και εργαλεία για αποτελεσματικότερη συνεργασία από απόσταση και βέλτιστες πρακτικές στη διαχείριση απομακρυσμένων ομάδων.

Στην εποχή της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης, οι καινοτομίες και οι τεχνολογικές εξελίξεις είναι ομαδικά παρά ατομικά επιτεύγματα. Σε κάθε ιεραρχικό επίπεδο, η ομαδικότητα αποτελεί απαραίτητο συστατικό επιτυχίας. Ομάδα σημαίνει ένα σύνολο ατόμων που η αποτελεσματικότητα του εξαρτάται από το βαθμό παρακίνησης και συντονισμού των μελών, την ύπαρξη κοινού σκοπού και το βαθμό συνέργειας που παράγει και δημιουργεί πέρα από αυτή των ατόμων. Πλέον, πολλές επιχειρήσεις μειώνουν τα επίπεδα της ιεραρχίας και δημιουργούν ομάδες που μπορούν να διοικούν και να ελέγχουν, παρέχοντας αυτονομία και υποστήριξη στα μέλη τους. Η συνεργασία αποτελεί μια διαδικασία μέσω της οποίας εξοικονομούνται πόροι, αξιοποιούνται ευκαιρίες και βελτιώνεται ο συντονισμός. Εν μέσω των επιταχυνόμενων αλλαγών, η ομαδικότητα και η συνεργασία αποτελούν βασικές δεξιότητες για αποτελεσματική ηγεσία και διοίκηση.
Στη νέα εποχή που χαρακτηρίζεται από ταχύτητα και συνεχή αλλαγή, μια καλή ιδέα ενός ηγέτη/μάνατζερ/εργαζόμενου θα προχωρήσει στη φάση της υλοποίησης ή θα οδηγήσει σε επιτυχή αποτέλεσμα μόνο αν την επικοινωνήσει αποτελεσματικά. Ανεξάρτητα από τις σπουδές και την εκπαίδευση που έχει λάβει ένας εργαζόμενος, η επικοινωνία αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι του πώς ο εργαζόμενος αντιπροσωπεύει την επιχείρηση στους πελάτες της ή αντιπροσωπεύει τις ιδέες του στους συναδέλφους του.

Επικοινωνία και παρουσίαση

Γιατί το έχω ανάγκη;

Στη νέα εποχή που χαρακτηρίζεται από ταχύτητα και συνεχή αλλαγή, μια καλή ιδέα ενός ηγέτη/μάνατζερ/εργαζόμενου θα προχωρήσει στη φάση της υλοποίησης ή θα οδηγήσει σε επιτυχή αποτέλεσμα μόνο αν την επικοινωνήσει αποτελεσματικά. Ανεξάρτητα από τις σπουδές και την εκπαίδευση που έχει λάβει ένας εργαζόμενος, η επικοινωνία αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι του πώς ο εργαζόμενος αντιπροσωπεύει την επιχείρηση στους πελάτες της ή αντιπροσωπεύει τις ιδέες του στους συναδέλφους του.

Τί θα μάθω και πώς;

Η ενότητα είναι σχεδιασμένη ώστε να προμηθεύσει τους συμμετέχοντες με εργαλεία και τεχνικές λεκτικής και μη-λεκτικής επικοινωνίας και επιρροής (π.χ., ανάλυση κοινού, ενίσχυση της αξιοπιστίας, τοποθέτηση και παράδοση ενός μηνύματος), για να επικοινωνούν αποτελεσματικά μέσα σε διοικητικά περιβάλλοντα και να επιτυγχάνουν ατομικούς και συλλογικούς στόχους. Η ενότητα θα εστιάσει στην επίλυση προβλημάτων αποσπώντας θετικές απαντήσεις μέσα από καλά σχεδιασμένες παρουσιάσεις και αναφορές. Στο πλαίσιο αυτό, οι συμμετέχοντες θα κληθούν να παρουσιάσουν τον εαυτό τους και τις ιδέες τους σε κοινό μέσω διαφορετικών μέσων (προφορικά, γραπτά, με video) προκειμένου να γίνουν αποδεκτά.

Διαπραγματευτική νοημοσύνη

Γιατί το έχω ανάγκη;

Η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση δημιουργεί ευκαιρίες για την δημιουργία αξίας στις επιχειρήσεις. Η επιτυχία όμως εξαρτάται από την διαπραγματευτική δεξιότητα ενός μάνατζερ/ηγέτη να δημιουργεί και να διεκδικεί αξία. Η διαπραγμάτευση έχει καταστεί ιδιαίτερα δημοφιλής και πολυσήμαντη για την διευθέτηση εμπορικών συναλλαγών αλλά και ως μοντέλο διακυβέρνησης ή υλοποίησης στρατηγικών και πολιτικών αλλαγών. Μάλιστα, οι αναταράξεις στις οικονομίες διεθνώς καθιστούν τη διαπραγμάτευση ως βασικό συστατικό στοιχείο επιβίωσης και μακροχρόνιας επιτυχίας μιας επιχείρησης και κατ’ επέκταση αναγκαία δεξιότητα κάθε σύγχρονου στελέχους/εργαζομένου για την επίτευξη ατομικών και συλλογικών επιδιώξεων. Η διαπραγματευτική ευφυία ενός εργαζομένου εκτίθεται με πολλαπλούς τρόπους κατά τη διάρκεια της απασχόλησης, από τη διαπραγμάτευση του μισθού ή άλλων όρων απασχόλησης έως τη διαπραγμάτευση με πελάτες, προμηθευτές και άλλους ενδιαφερόμενους. Έτσι, η ανάγκη για ανάπτυξη διαπραγματευτικής ευφυίας υπερβαίνει όλες τους επιχειρηματικούς κλάδους και τα ιεραρχικά οργανωτικά επίπεδα των εργαζομένων.

Τί θα μάθω και πώς;

Σκοπός της ενότητας είναι η ανάπτυξη της διαπραγματευτικής ευφυίας των συμμετεχόντων ώστε να αναγνωρίζουν τα ενδιαφέροντα, τις προτεραιότητες, και τους στόχους όλων των εμπλεκομένων μερών, να προετοιμάζονται αποτελεσματικά αξιολογώντας τις συνθήκες που επικρατούν ώστε να μεγιστοποιείται η ευκαιρία μεγέθυνσης των ωφελειών, να θέτουν προσφορές την κατάλληλη στιγμή και με τον κατάλληλο τρόπο, να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τις συγκρούσεις με πελάτες και συνεργάτες.

Η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση δημιουργεί ευκαιρίες για την δημιουργία αξίας στις επιχειρήσεις. Η επιτυχία όμως εξαρτάται από την διαπραγματευτική δεξιότητα ενός μάνατζερ/ηγέτη να δημιουργεί και να διεκδικεί αξία. Η διαπραγμάτευση έχει καταστεί ιδιαίτερα δημοφιλής και πολυσήμαντη για την διευθέτηση εμπορικών συναλλαγών αλλά και ως μοντέλο διακυβέρνησης ή υλοποίησης στρατηγικών και πολιτικών αλλαγών. Μάλιστα, οι αναταράξεις στις οικονομίες διεθνώς καθιστούν τη διαπραγμάτευση ως βασικό συστατικό στοιχείο επιβίωσης και μακροχρόνιας επιτυχίας μιας επιχείρησης και κατ’ επέκταση αναγκαία δεξιότητα κάθε σύγχρονου στελέχους/εργαζομένου για την επίτευξη ατομικών και συλλογικών επιδιώξεων. Η διαπραγματευτική ευφυία ενός εργαζομένου εκτίθεται με πολλαπλούς τρόπους κατά τη διάρκεια της απασχόλησης, από τη διαπραγμάτευση του μισθού ή άλλων όρων απασχόλησης έως τη διαπραγμάτευση με πελάτες, προμηθευτές και άλλους ενδιαφερόμενους. Έτσι, η ανάγκη για ανάπτυξη διαπραγματευτικής ευφυίας υπερβαίνει όλες τους επιχειρηματικούς κλάδους και τα ιεραρχικά οργανωτικά επίπεδα των εργαζομένων.