Ήδη από την πρώτη έρευνα του World Economic Forum το 2016, που αφορούσε το μέλλον της εργασίας στην 4η Βιομηχανική Επανάσταση, οι οργανισμοί άρχισαν ν’ αναθεωρούν τα προσόντα που αναζητούν στους υποψηφίους. Έκτοτε δίνεται όλο και περισσότερη βαρύτητα στις ήπιες δεξιότητες (soft skills) όπως η δημιουργικότητα, η κριτική σκέψη, η επικοινωνία κ.ά. Σύμφωνα όμως με την έρευνα «23rd Annual Global CEO Survey» της PwC, το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί στην αγορά εργασίας είναι πως η προσφορά δεν ικανοποιεί την αυξημένη ζήτηση για ήπιες δεξιότητες. Αντίθετα, αυτή η παγκόσμια έλλειψη δεξιοτήτων επιδεινώνεται από τα εμπόδια στην κινητικότητα ταλέντων που δημιουργείται σε όλο τον κόσμο.

Το «Annual Global CEO Survey» είναι μία ετήσια δημοσκόπηση που διεξάγεται και δημοσιεύεται από την PwC. Στη δράση αυτή συμμετέχουν Διευθύνοντες Σύμβουλοι από κάθε μεριά του πλανήτη εκφράζοντας τις απόψεις τους για τα πιο σύγχρονα θέματα που αφορούν τις επιχειρήσεις. Στην έκθεση του 2020, λοιπόν, ένα από τα βασικότερα θέματα που φαίνεται ν’ απασχολούν τους CEOs ανά τον κόσμο είναι η αναβάθμιση των δεξιοτήτων των υπαλλήλων τους (upskilling). Η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση εισήγαγε νέα επιχειρηματικά μοντέλα και νέους τρόπους εργασίας που απαιτούν κρίσιμες νέες τεχνικές, ψηφιακές και ήπιες δεξιότητες. Αυτές οι δεξιότητες είναι δυσεύρετες. Πράγματι, σύμφωνα με την έκθεση η διαθεσιμότητα βασικών δεξιοτήτων κατείχε μία από τις κορυφαίες θέσεις στη λίστα «ακραία ανησυχία» για την τελευταία δεκαετία, εμποδίζοντας την καινοτομία και αυξάνοντας το κόστος ανθρώπινου δυναμικού. Επίσης, λόγω της χαμηλής προσφοράς, οι υποψήφιοι με ανεπτυγμένες δεξιότητες απαιτούν υψηλές αμοιβές με αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις να μην μπορούν να γεφυρώσουν το χάσμα δεξιοτήτων προσλαμβάνοντας νέους υπαλλήλους. Η λύση, λοιπόν, είναι ξεκάθαρη. Οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι πρέπει να συνεργαστούν και να επενδύσουν στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους.

Έως τώρα η έρευνα δείχνει πως λιγότεροι από 1 στους 5 (18%) των ηγετών παγκοσμίως πιστεύουν ότι η οργάνωσή τους έχει σημειώσει «σημαντική πρόοδο» στην καθιέρωση ενός προγράμματος αναβάθμισης δεξιοτήτων. Ωστόσο, οι οργανισμοί που έχουν ξεκινήσει δυναμικά την αναβάθμιση δεξιοτήτων και έχουν προχωρήσει σε μετέπειτα στάδια δίνουν ελπιδοφόρα μηνύματα. Συγκεκριμένα, μερικά από τα σημαντικότερα ευρήματα της «23rd Annual Global CEO Survey» της PwC για τους οργανισμούς με ανεπτυγμένο upskilling είναι τα εξής:

  • Το 94% των ηγετών δηλώνει σε μέτριο ή υψηλό βαθμό πως παρατηρεί υψηλότερη καινοτομία και επιταχυνόμενο ψηφιακό μετασχηματισμό στον οργανισμό το.
  • Το 93% των ηγετών δηλώνει σε μέτριο ή υψηλό βαθμό πως έχει μειωθεί το χάσμα της έλλειψης δεξιοτήτων και της αναντιστοιχίας θέσεων-δεξιοτήτων, ενώ έχει αυξηθεί η παραγωγικότητα των εργαζομένων.
  • Το 95% των ηγετών αναφέρει ισχυρότερη εταιρική κουλτούρα και αφοσίωση των εργαζομένων.
  • Το 93% των ηγετών δηλώνει υψηλότερη ανάπτυξη του οργανισμού.

Συνεπώς, με την επένδυση στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εργαζομένων τόσο οι οργανισμοί όσο και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι μπορούν να επιτύχουν μεγαλύτερη ευημερία. Όμως οι ηγέτες των επιχειρήσεων δεν μπορούν να λύσουν την παγκόσμια κρίση ταλέντων και δεξιοτήτων που αντιμετωπίζει ο κόσμος. Απαιτεί τις συντονισμένες προσπάθειες των εκπαιδευτικών, των κυβερνήσεων, των καινοτόμων στην τεχνολογία και των επιχειρηματικών κοινοτήτων για να διασφαλιστεί πως οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο παραμένουν παραγωγικά απασχολημένοι με ουσιαστική εργασία.

Εικόνα 1. Παράγοντες που οδηγούν στην ανάγκη αναβάθμισης των δεξιοτήτων των εργαζομένων, «23rd Annual Global CEO Survey», PwC, 2020

Πηγή: https://www.pwc.com/gx/en/ceo-agenda/ceosurvey/2020.html