Κόστος & Διάρκεια

Εξ' αποστάσεως (e-learning)

Ε-learning (ασύγχρονη τηλεκπαίδευση)

Παρακολούθηση των ειδικά βιντεοσκοπημένων εισηγήσεων, οποτεδήποτε και όσες φορές επιθυμούν οι συμμετέχοντες εντός του διαστήματος που προβλέπεται για κάθε ενότητα. 

Κόστος: 
950 
Technology-idea

Το κόστος παρακολούθησης του e-learning προγράμματος καθορίζεται στα €950 .

Παρέχεται έκπτωση 20% για τις εξής κατηγορίες δικαιούχων:

  • Άνεργοι
  • Φοιτητές ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ)
  • Ομαδικές Εγγραφές (τουλάχιστον τέσσερα άτομα που εργάζονται στην ίδια επιχείρηση ή οργανισμό ή είναι μέλη ένωσης επαγγελματιών)
  • Τρίτεκνοι ή Πολύτεκνοι
  • Συνταξιούχοι με οικογενειακό εισόδημα κάτω από το όριο της φτώχειας

Δικαιολογητικά Εκπτωτικής Πολιτικής
Oι εκπτώσεις δεν θα λειτουργούν συνδυαστικά.

Διάρκεια Προγράμματος e-learning

Μάιος 2021
Έναρξη e-learning
Μάιος 2021
Αύγουστος 2021
Ολοκλήρωση Προγράμματος e-learning
Αύγουστος 2021

Livestreaming (σύγχρονη τηλεκπαίδευση)

Live παρακολούθηση των διαλέξεων των εισηγητών μέσω Microsoft Teams meetings, όπως ορίζονται από το προκαθορισμένο πρόγραμμα. Συμμετοχή στις βιωματικές δραστηριότητες του μαθήματος.
Περιορισμός: Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων=32

Κόστος: 
1.400 

Το κόστος παρακολούθησης του livestreaming προγράμματος καθορίζεται στα €1.400 .

Διάρκεια Προγράμματος Livestreaming

Οκτώβριος 2020
Έναρξη 3ης Εκπαιδευτικής Σειράς
Οκτώβριος 2020
Ιανουάριος 2021
Ολοκλήρωση 3ης Εκπαιδευτικής Σειράς
Ιανουάριος 2021