Την επίδραση της αυτοματοποίησης και της τεχνολογίας στη καθημερινότητα της εργασίας παρουσίασε το McKinsey Global Institute. Στην έρευνα αυτή διερευνήθηκαν, μεταξύ άλλων, οι επιπτώσεις του αυτοματισμού στο μέλλον της εργασίας καθώς και οι δεξιότητες που θα είναι αναγκαίες, ώστε τα διατηρηθούν θέσεις εργασίας και είδη επαγγελμάτων, σε μια εποχή που οι μηχανές και η Τεχνητή Νοημοσύνη (Artificial Intelligence – Α.Ι) κερδίζουν συνεχώς έδαφος.

  Από τη μία πλευρά, αρκετές θέσεις εργασίας μπορούν να δημιουργηθούν για όλους, εξαιτίας των τεχνολογικών καινοτομιών. Οι προκλήσεις, που αντιμετωπίζει η αγορά εργασίας, αφορούν και στα νέα επαγγέλματα αλλά και στο μέλλον των υπαρχόντων επαγγελμάτων και στις ικανότητες και δεξιότητες που θα πρέπει να κατέχουν οι σημερινοί εργαζόμενοι αλλά και όσοι εισέρχονται στην αγορά εργασίας. Όπως αναφέρεται, την επόμενη δεκαετία ένα μεγάλο ποσοστό εργαζομένων παγκοσμίως (3%-14%) προβλέπεται ότι θα χρειαστεί να αλλάξει θέση εργασίας ή θα απαιτηθεί να αναπτύξει νέες δεξιότητες, ανάλογα με την ταχύτητα με την οποία ο αυτοματισμός θα αντικαταστήσει την εργασία που έως εκείνη τη στιγμή εκτελούσαν τα άτομα αυτά. Τέτοιες αλλαγές ήδη διαφαίνονται, σε τομείς όπως οι κατασκευές και η αγροτική οικονομία. Αυτή, όμως, δεν είναι η μοναδική επίδραση που ασκείται από τον αυτοματισμό κάτι που δείχνει ότι βρισκόμαστε σε μια περίοδο “επαναστατικών” αλλαγών.

Τα ίδια τα επαγγέλματα αλλάζουν. Σύμφωνα με την έρευνα, η ζήτηση για θέσεις εργασίας σε ορισμένα επαγγέλματα μπορούν να αυξηθεί ή να μειωθεί σε αναπτυσσόμενες ή ανεπτυγμένες οικονομίες (όπως π.χ η Εξυπηρέτηση Πελατών). Ορισμένα επαγγέλματα θεωρείται ότι σε ανεπτυγμένες οικονομίες θα έχουν ζήτηση, όπως όσα σχετίζονται με την παροχή Υπηρεσιών Υγείας ή επαγγέλματα που σχετίζονται με τη Τεχνολογία· θα απαιτείται όμως διαρκής κατάρτιση και ανάπτυξη ήπιων (soft) δεξιοτήτων, όπως η δημιουργικότητα και η καινοτομία και άλλες υψηλού επιπέδου γνωστικές ικανότητες. Οι μηχανές πλέον μπορούν να αντικαταστήσουν τον άνθρωπο σε αρκετές δραστηριότητες (π.χ σωματικές δραστηριότητες ή ανάλυση και επεξεργασία & ανάλυση δεδομένων), όμως τα άτομα υπερτερούν στη διαχείριση ανθρωπίνου κεφαλαίου, στην εφαρμογή εξειδικευμένης γνώσης και στην επικοινωνία με τους άλλους. Η προκλήσεις αυτές, όπως αναφέρεται, δεν αφορούν μόνο τους ίδιους τους σημερινούς ή μελλοντικούς εργαζομένους, αλλά και τη σημερινή ηγεσία επιχειρήσεων και οργανισμών που οφείλουν να αναγνωρίσουν τις αλλαγές που ήδη πραγματοποιούνται.

Τα στοιχεία που παρουσιάζονται στην έρευνα για την ερχόμενη δεκαετία είναι εντυπωσιακά και καταδεικνύουν τις προκλήσεις της εποχής:

  • Εκτιμάται ότι 400 με 800 εκατομμύρια άτομα ενδέχεται ότι θα χάσουν τη θέση εργασίας τους εξαιτίας του αυτοματισμού
  • Στις ΗΠΑ και τη Γερμανία υπολογίζεται ότι πάνω από το 1/3 των εργαζομένων μπορεί να χρειαστεί να αναπτύξει νέες δεξιότητες και να αναζητήσει άλλη εργασία.
  • Στο 60% των επαγγελμάτων τουλάχιστον το 1/3 των δραστηριοτήτων θα μπορούσαν να αυτοματοποιηθούν πλήρως.
  • To 0-30% των ωρών εργασίας παγκοσμίως αναμένεται να αυτοματοποιηθεί, αναλόγως του βαθμού υιοθέτησης της αυτοματοποίησης (διαφορετικό επίπεδο ανά χώρα, κλάδο και επάγγελμα).
  • Οι αλλαγές στην εργασία είναι τόσο ραγδαίες, συγκρίσιμες των αλλαγών στις αρχές του 20ού αιώνα, κατά τη μαζική μετάβαση από τον αγροτική οικονομία στη βιομηχανία.

Δείτε το video:

Πηγή: mckinsey.com
Ολόκληρη η αναφορά της έρευνας εδώ.